Kontakt dla mediów

Organizator

Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej SAKS

Kontakt piotrbiniek.bin@gmail.com

Tel. +48 698644484

Patroni i partnerzy projektu 

Zespół Wokalny Tam i Owo

DeutschPolnischerChor HORYZONT

Chór Szkoły Podstawowej w Trzebieży

Trio Flór

Duet Straty 

Teatr Kana

Filharmonia Szczecin

Gmina Police 

Powiat Policki

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Telewizja Police

Miejski Ośrodek Kultury w Policach

Niniejsza strona powstała w ramach projektu: Świdwie Sanctus – natura i człowiek w dźwięku i obrazie. współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.