O rezerwacie

 

Jezioro Świdwie powstało u schyłku plejstocenu, w czasie cofania się lądolodu skandynawskiego. Ogromne masy wody z topniejącego lodowca spływały równoleżnikowo na zachód żłobiąc szeroką dolinę sięgającą od rejonu Gdańska po okolice Hamburga. Spływające wody niosły materiał skalny: piasek, żwir i kamienie, osadzając go w miejscach gdzie nurt był wolniejszy. Z czasem woda spłynęła pozostając jedynie w zagłębieniach gruntu, tworząc liczne jeziora.

31 marca 1937 roku Prezydent Rejencji w Szczecinie wydał zarządzenie o utworzeniu rezerwatu przyrody NaturszutzgebietNeudorferSee obejmującego 260 ha. Właścicielowi pozostawiono prawo do połowów ryb i ograniczone prawo łowieckie.

W 1963 roku powołano rezerwat przyrody “Jezioro Świdwie”

Rezerwat przyrody Świdwie – unikatowy w skali europejskiej rezerwat ptactwa wodnego i błotnego. Leży na północnym zachodzie województwa zachodniopomorskiego w powiecie polickim, na południowym krańcu Puszczy Wkrzańskiej; obejmuje obszar 904,04 ha jeziora Świdwie i podmokłe tereny wokół niego (bagniska, torfowiska niskie i trzcinowiska).